* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .com.br, .adv.br, .org.br